"Matlub" ile "Talib" isimleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Matlub" kelime olarak talep edilen, yönelinen, rağbet gören, teveccüh edilen anlamlarına gelmektedir.

Talep görülmenin çok sebepleri olabilir. Ama Allah’ın talep görmesinin üç ana sebebi üzerinde duralım.

Birincisi mutlak cemalde olması, yani Allah sonsuz cemal sahibi olduğu için rağbet görüyor demektir. Malum, güzelin aşık talipleri çok olur.

İkincisi mutlak kemal sahibidir. Yani Allah bütün mükemmel sıfatları üzerinde barındırdığı için, mutlak bir talep ve rağbet görüyor demektir.

Üçüncüsü ise sonsuz ihsan sahibi olmasıdır. Allah’ın ihsan ve ikramı sonsuz olduğu için, bu ihsan ve ikrama muhtaç olanlarda ona sonsuz bir talep ve şükran içindeler.

Hatta talep ve rağbetten öte bu üç vasıf "sebeb-i muhabbet ve aşk" olarak gösterilmektedir.

“Evet Câmî pek doğru söyledin. Hakikî mahbub, hakikî matlub, hakikî maksud, hakikî mabud; yalnız odur.”(1) cümlesi de bu inceliğe işaret etmektedir. Böyle cemal ve kemal vasıflara sahip olan bir Allah elbette sevgili, talep edilen, amaç edinilen olmaya layıktır.

"Talib" ismi insanlarda talep ve rağbet duygularını inşa eden anlamında kullanılıyor. Yoksa haşa Allah’ın bir şeye talip olması ya da talep etmesi mümkün değildir.

(1) bk. Sözler, On Yedinci Söz, İkinci Makamı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...