"Mebadi-i zaruriye" ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Öyle ise, şu ehl-i edyandaki bu itikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü mânevî kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melâike müşahedelerinden ve ruhanîlerin rüyetlerinden hasıl olan mebâdi-i zaruriyedir, esâsât-ı kat’iyedir."(1)

Yani, meleklerin varlığının dayandığı önemli ipuçları vardır. Eğer böyle sağlam ipuçları yoksa, bu kadar sadık insanlar onda ittifak etmezler. Yani gözleri ile görmüşler ve farketmişlerdir, ki varlığından bahsediyorlar.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...