Block title
Block content

"Medenî engizisyonu" tabirinden ne anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu zamanın medenî engizisyonu müthiş bir vesileyle, bazı ezhanı telkih ile, bir kısım nâmeşru evlâdını vücuda getirip, İslâmiyete karşı kinini ve hiss-i intikamını icra eder. Diyanetsizliğe veya lâübaliliğe veya Hıristiyanlığa temayüle veya İslâmiyetten şüpheyle soğutmaya bir kapı açmak ister. Sünuhat

Orta Çağ Engizisyonu, Valdensesler ile Katharlar'ın kurulu düzeni sarsan öğretiler yaymaya başlamaları üzerine, 1231'de Papa IX. Gregorius tarafından kuruldu. Engisizyon Mahkemesi'nde mahkum suçunu kabul edene kadar işkence görürdü. Eğer suçunu kabul etmez ise işkenceden ölürdü, kabul ettiğinde de zaten hapisanede ömür boyu ceza çekerdi. Yani kısacası, neresinden bakılırsa bakılsın, Engizisyona düşen bir kişi ölmüş sayılırdı. Vikipedi

Engizisyon; Orta çağda Hıristiyan dogmalarını korumak adına kurulan ölümcül bir kilise mahkemesidir. Özgür düşünce ve fikirlerin ayaklarında bir pranga gibidir. Avrupa bu çağlardan sonra değişik süreçlerden geçerek, bugünkü aydınlanma medeniyetini inşa etmiştir. Lakin eski geleneklerin tortuları ve kalıntıları şekil ve suret değiştirerek, hali hazırda da varlığını başka namlarla devam ettiriyor.

Mesela; Avrupa’nın bozuk ve menfi yüzünü teşkil eden birtakım kurum ve kuruluşlar, İslam’a olan kin ve adavetini yaymak, ona şüphe atmak için birtakım araçları ve hileleri istihdam eder. Mesela; şu fikri yayması buna güzel bir numunedir:

"Ey Müslüman, bak nerede bir müslim varsa binnisbe fakir, gafil, bedevîdir. Nerede Hıristiyan varsa, bir derece medenî, mütenebbih ehl-i servettir, demek_" İlâ âhir. Sünuhat

Avrupa’nın eski zamanda kaba kuvvet ve ölümlerle susturulan akıl ve fikirleri, şimdi de medeni engizisyon hükmünde olan dolap ve hileler ile yapılıyor. Ortaçağ engizisyonu baskı ve ölümle insanları sindiriliyordu, şimdiki medeni engizisyon da  aldatmak ve fitne ile insanları İslam’a karşı sindirip ürkütüyor. Ortaçağ engizisyonu şimdilerde farklı bir tarz ve suretle hortlamış.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ilyas26125
İzahınız için teşekkürler ancak Şu zamanın medenî engizisyonu müthiş bir vesileyle, bazı ezhanı telkih ile, bir kısım nâmeşru evlâdını vücuda getirip, İslâmiyete karşı kinini ve hiss-i intikamını icra eder. Bu ifadedeki namesru evlâd ile kastedileni anlayamadım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Batılılaşma adı altında oluşan ve dine mesafeli duran izmlerdir kemalizm gibi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...