"Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır." cümlesini nasıl anlamalıyız, hastanede çalışanlar için de geçerli mi bu durum, erkeklere erkek doktor, bayanlara bayan doktor bulmak çok zor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Elbette kadınlara kadın doktorun, erkeklere de erkek doktorun bakması güzel olur. Lakin zaruret durumlarda; kadınlara erkek doktorun bakması, İslam açısından caizdir ve buna ruhsat verilmiştir.

Üstad Hazretleri bu ruhsatı şu şekilde izah ediyor:

"Saniyen: Nasıl ki bir tabip, doktorluk noktasında, bir nâmahremin en nâmahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir, hilâf-ı edep denilmez. Belki, edeb-i tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip, recüliyet ünvanıyla yahut vâiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o nâmahremlere bakamaz, ona gösterilmesini edep fetvâ veremez. Ve o cihette ona göstermek hayâsızlıktır..."

"Öyle de, Sâni-i Zülcelâlin çok esmâsı var; herbir ismin ayrı bir cilvesi var. Meselâ, Gaffâr ismi günahların vücudunu ve Settâr ismi kusûrâtın bulunmasını iktiza ettikleri gibi, Cemîl ismi de çirkinliği görmek istemez. Lâtîf, Kerîm, Hakîm, Rahîm gibi esmâ-i cemâliye ve kemâliye, mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. Ve o esmâ-i cemâliye ve kemâliye ise, melâike ve ruhanî ve cin ve insin nazarında güzelliklerini, mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-ü edepleriyle göstermek isterler. İşte, Sünnet-i Seniyyedeki âdâb, bu ulvî âdâbın işaretidir ve düsturlarıdır ve nümuneleridir."(1)

"Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır."(2)

Üstad Hazretlerinin bu hükmü, erkek ve kadının beraber çalıştığı ve tesettüre riayet edilmeyen iş yerleri ve kadınlar için geçerlidir. Yoksa sadece kadınların çalıştığı bir ortamda ve tesettüre riayet edildiği müddetçe, kadının çalışmasında bir sakınca yoktur. Önemli olan tesettüre ve mahremiyete dikkat edilmesidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

(2) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Haşiye-2.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...