Medresede esnaf bir ağabeye hakaret edilirken, vakıf ağabey orada olmasına rağmen müdahale etmiyor. Esnaf ağabey de vakıf ağabeyden darılıyor. Böyle durumlarda ne yapmalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, meşeverette bulunan ve icra konumunda olan cemaate, vakıf ağabeyimize ve kendisine hakaret edilen kişiye taalluk eden bazı vazifeler vardır.

A. Cemaatin meşveret heyetine taalluk eden vazifeler:

1. Hakaret eden kişi veya kişilere cemaatin ileri gelenleri, olay anında gereken ikazda bulunmalıdır.

2. Bu problemin hâlli için hakaret edenlere olay sonrası da özel bir müdahalede bulunmalıdır.

3. Risalelerden Uhuvvet ve İhlas düsturları çokça okunmalıdır. Ayrıca;

"Kardeşlerimden ricâ ederim ki: Sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan, arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve 'Haysiyetime dokundu.' demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarınıza dokunmasın, bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete ve samimiyete fedâ ederim."(1)

gibi yerleri sıkça okumak gerekir.

4. Şayet hakaret eden kişi cemaatin de hukukuna zarar veriyorsa, bu ikaz daha sert ve umumi derslere gelmemesi hususunda da müeyyide uygulamalıdır. Şayet şahsi bir konu ise böyle bir müeyyide ağır olur.

B. Vakıf kardeşlere taalluk eden vazifeler:

1. Vakıf kardeşimiz vazife itibariyle ya olay anında, hikmetli olmayacaksa olay sonrası olaya el atmalı ve gereken ikazları Risale-i Nurların hizmet anlayışına uygun bir şekilde yapmalıdır.

2. Hakaret eden kardeşe gerekenler yapılmakla beraber, hakarete uğrayanların da gönüllerini almakla mükelleftir.

3. Böyle bir hadisenin önceden gerçekleşeceği belli ise, hadiseye meydan vermemek için tedbir almalıdır.

4. Cemaatin her ferdi ile özel ilgilenmeli, bu gibi sıkıntılara önceden çözüm bulmalıdır.

5. Topluluk içerisinde cemaati geren yanlışları yapan kardeşleri, tahakkümle değil lütufla ıslah etmeyi de bilecek...

C. Hakaret edilen şahsa taalluk eden vazifeler:

1. Bu olayda kendisini % 100 haklı görmeyecek, kendisinde görmediği veya görmek istemediği kusurları görmeye çalışacak....

2. Mukabele-i bilmisil ile karşılık vermemeli...

3. "Haklı olsun haksız olsun, bu konuda münakaşa eden haksızdır." hakikatini aleminde iyice yoğuracak....

4. Kusurlarından dolayı tövbe ve istiğfar edecek...

5. Kendisine hakaret eden kardeşe de nefis ve şeytana mağlup olduğu için, ayrıca şefkat edip dua edecektir...

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Altıncı Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...