Block title
Block content

MEHDÎ

 
Kelime olarak “Kendisine hidayet edilen, Allah tarafından yol gösterilen, özel bir tarzda Allah’ın hidayetine nâil olan” anlamında kullanılır.

Ancak İslâm geleneğinde Mehdî, insanlar imandan uzaklaştıklarında onları tekrar imana getirmek için yol gösterici olarak gelecek olan ve Hz. Peygamber (a.s.m.) tarafından geleceği haber verilen kişidir.

Tarihte bazı kişiler için bu ünvan kullanılmıştır. Meselâ Emevîler’den Ömer bin Abdülaziz tam bir müceddid olarak biliniyor ve bu kelime kendisi için kullanılıyordu. Abbâsî halifelerinden en-Nâsir için de kullanılmıştır. Ancak rivâyetlere göre Ahirzaman Mehdisi, diğer mehdiler arasında en büyüğü olacaktır.
Paylaş
Yükleniyor...