Mehdi ile ilgili Üstadımız herhangi bir tarih vermiş midir? Mehdi konusunu nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mehdi meselesi hadislerde mutlak bırakıldığı için, kati bir şey söylemek yanlış olur. Risale-i Nur'da mehdi, bir şahıstan ziyade bir cemaat olarak tarif ediliyor. İnsanların beklediği mehdi ise, bu cemaatin dümdarı ve çekirdeği hükmündedir. Cemaatin yol haritasını ve nasıl hareket edeceğini eserleri ve fikirleri ile gösterecek, onu takip eden cemaat ise o yola ve eserlere göre hareket edecektir. Zaten kainattaki adetullah denilen sisteme de uygun olan mana budur.

Yoksa insanüstü güçlere sahip bir adam gelip, bütün insanlığı bir dokunuş ile değiştirip dönüştürecek demek safsatadan başka bir şey değildir.

Gerçekçi bir mehdi anlayışı ve Risale-i Nur'un genel mehdi profili şöyledir: Müceddid ve Alim bir insan olup, insanları küfür ve fikri dalaletten kurtarıp, bu asrın gereklerine uygun bir sosyal ve siyasal yapıyı eserlerinde göstererek, hem Müslümanlara hem de insanlığa rehber olacak bir zattır. Bu zat bir çekirdek olup, nurani bir ağaç şeklinde sosyal yapının kurallarına göre gelişip büyüyecektir. Bu da zaman ve mücadele ile olacaktır.

Mehdi hakkında tasavvur edilen bir çok görev, mehdinin bizzat kendi döneminde değil sonraki dönemlerde cemaati ve takipçileri tarafından ifa edilecektir. Bu vazifelerden avamca en önemli telakki edilen İslam toplumların müspet olarak sosyal ve siyasal dönüşümüdür. Bu da uzun vadeli bir dönüşümdür. Bu dönüşüme bir insan ömrü yetmez. Bu yüzden mehdi, avamca en önemli vazife telakki edilen bir çok sosyal ve siyasal vazifeleri kendisi göremeyecektir.

Risale-i Nur'da ileriye dönük bazı ifade ve işaretler bu sosyal ve siyasal dönüşümün şiddetli olduğu ve yaşandığı merhalelerdir; yoksa bir şahıs ya da zata işaret manasında değildir. Ama farklı meslek ve meşrepten insanların kendi mesleklerine göre yaptığı mehdi tasavvurlarına yanlış ya da hata demiyoruz. Bunu zaman gösterecektir. Şayet yanlış ise zaman bu yanlışı zahir bir şekilde ortaya koyacaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

MEHDİ GELMİŞ MİDİR?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

rahmani
Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli 'lar ve ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdînin şakirtleri olabilir.(1424)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat
Benim kanaatimce burada üstadımız, "o adam, adam değil, Risale-i Nur'dur" demekle, bu asrın ilacının Risale-i Nur olduğunu ve beklenilenin de Hz. Mehdi değil de Hz. Mehdi'nin bile yaralarına ilaç olan Risale-i Nur olması gerektiğine vurgu yapmak istemiştir. Risalelerden anladığım kadarıyla Risale-i Nur'un makamı Hz. Mehdi'den daha yüksektir, çünkü üstadımız Risale-i Nur'dan bahsederken ona 5. Halife nazarıyla bakabilirsiniz diyor. Yani Hz. Hasan'ın (r.a) makamı Hz. Mehdi'den ne kadar yüksekse, Risale-i Nur'da o derecede üstadımızdan yüksektir.(Risalede belirtilmiş olduğu gibi sahabe efendilerimizden sonra en yüksek makam Hz. Mehdi'ye aittir.) Zaten Kur'an'ın mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur baştada söylemiş olduğum gibi Hz.Mehdi'nin bile yaralarına ilaç olmuştur, ve Hz. Mehdi'yi kendine tabi olanlar içerisinde en yüksek makama Allah'ın izni ile çıkarmıştır. Tahminimce Risale-i Nurlar'da geçen o gelecek zat diye üstadımızın bahsettiği kişi de yine kendisi olmaktadır. Çünkü Risale-i Nurlar İkinci Said döneminin meyvesidir, ve orada Kur'an'ın mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'un tercümanlığını yapan İkinci Saiddir. Üçüncü Said döneminde ise üstadımız Risale-i Nur'un yazılmasıyla uğraşmamış bizzat Risale-i Nur'u kendine program yapıp Allah'ın izni ile hizmetin altyapısını hazırlamış ve kurmuştur. Tıpkı Risale-i Nur'da geçen o gelecek zat diye bahsettiği kişinin yapacaklarını Üçüncü Said döneminde bizzat kendisi yapmıştır. Özetle benim kanaatim şudur ki Üstad Mehdi-i Azam'dır. Üstadımızın ifadesiyle büyük bölümü ilhamla yazılan Risale-i Nur ise, bu asrın yaralarına en büyük ilaç , Velayet-i Kübra dediğimiz Kur'an'ın en büyük caddesini kendisine tabi olanlara açan öyle yüksek bir Kur'anı'ın tefsiridir ki bu asrın insanını dalalet çukurlarından çıkarıp Tabiin ve Tebei Tabiin ile neredeyse aynı makama çıkarıyor. Bu da Kur'anın manevi bir mucizesi olduğuna en büyük bir ispattır. ** Hicri 3. yüzyılda kapanan Sahabe, Tabiin ve Tebei Tabiin'in ilerlemiş olduğu velayetin en yükseği ve büyüğü olan Velayet-i Kübra, yaklaşık bin sene sonra Hicri 13. yüzyılda Kur'anın manevi mucizesi olan Risale-i Nur ile açılmış olup, "Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın kısacık halifelik müddetini(altı aylık) uzun bir zamana çeviren tam beşinci halife" ifadesiyle Risale-i Nur tarafından methedilmiştir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şefkat
BU BÜYÜK MEHDİ KONUSUNDA BİR RİSALE-İ NUR'UN TALEBESİ OLARAK KAFAM BİR HAYLİ KARIŞTI.ZİRA GEÇEN GÜN HARU YAHYA MÜS- TEAR İSMİNİ KULLANAN ADNAN OKTAR'IN Kİ- TAPLARINI OKUDUĞUMDA ONLARIN MEHDİ ANLAYIŞIYLA ÜSTAD'IN SAVUNDUĞU MEHDİ ANLAYIŞI FARKLI BİR BOYUT KAZANMIŞTİR. ÖRNEĞİN AHİRZAMAN MEHDİSİNİN DÜNYAYA GELMEDEN ÖNCEKİ İŞARETLERİNDEN ;O'NUN GELMESİNE YAKIN RAMAZAN'DA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI OLACAK,İRAN-IRAK SAVAŞI,KUY RUKLU YILDIZIN GÖRÜNMESİ VS .BUNLARIN HEPSİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.BUNA GÖRE CÜSTAD'IN VERDİĞİ 2011 YILINDA MEHDİ'NİN MEHDİLİĞİNİ İLAN EDECEĞİ TARİH OLAN BU ZAMANDA MEHDİ'NİN BİR ŞAHIS OLACAĞI DO- LAYISIYLA ÜSTAD'IN AHİRZAMANDA BEKLENEN BÜYÜK MEHDİ OLMADIĞI SADECE MEHDİYE ZEMİN HAZIRLADIĞI VURGULANIYORDU.BU KONUDA BİZİ AYDINLATIRMISINIZ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

2011 yılında  mehdi mehdiliğini ilan edecek şeklindeki bir bilgi risalelerde geçmemektedir. Hem kaldı ki, herkes mehdiyi bilemeyecektir. Farklı düşüncelerin olması gayet normaldir. Herkesin aynı şahısta ittifak etmesi beklenemez. Bu bir kanaat meselesidir. İmani bir konu değildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...