Mehdi, sahabelerden sonra en birinci olmasına rağmen, Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin müridi olmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta tekamül kanunu esastır. Her şey basitten mükemmele doğru seyreder. Her şey ilk vücudunda basit iken sonra tekamül ile terakki eder. Terakki yolunda da daha sonra kendinin altında kalacak kişilere talebe olmak da bu kanunun bir gereğidir.

Mesela, Newton tıfıl iken, fiziği, daha sonra geçeği bir hocadan ders alıyor ve sonra erişilmesi güç bir makama varınca, hocası değil ona hoca olmak belki talebe olmayı bile şeref addeder.

Mehdi doğarken tam teşekküllü bir mehdi şeklinde doğmuyor. Onun da hayat sürecinde belli mürşitleri, rehberleri, hocaları olmak gerekir. Hem makamın üstünlüğü talebe olmayı cerh etmez. Yani talebe medresede hocasının emrindedir, onun riayetidir; ama manevi alemde ya da fazilet noktasında durum aksine olabilir. Abdulkadir Geylani gibi bir zattan ders ve terbiye almak, mehdiyete zıt bir şey değildir, tam aksine medar-ı iftihar bir durumdur.

Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri meseleye ışık tutar kanaatindeyiz:

"Yalnız İmam, o mektuplarında tavsiye ettiği gibi, çok mektuplarında musırrâne şunu tavsiye ediyor: 'Tevhid-i kıble et.' Yani, 'Birini üstad tut, arkasından git. Başkasıyla meşgul olma.'"

"Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahvâl-i ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm: Bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim? Tahayyürde kaldım. Herbirinde ayrı ayrı cazibedar hâsiyetler var; biriyle iktifâ edemiyordum."

"O tahayyürde iken, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle kalbime geldi ki: Bu muhtelif turukların başı ve bu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'ân-ı Hakîmdir. Hakikî tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse, en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Üçüncü Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...