Mehdi süfyanı öldürecek, fikirlerini yok edecek, sistemini düzeltecekse bunlar ne zaman olur? Ya da bunları yapan kişi "hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât" olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mehdiyet iman, hayat ve şeriat aşamalarını içeren bir tamir sürecidir ve bu sürecin en önemli aşaması ve kökü de iman hizmetidir. İman hizmetinin piri ve üstadı da Mehd-i azamdır.

Daha sonraki aşamalar olan hayat ve şeriatta da parlak makam sahibi insanlar gelecek, ama bunların hepsi büyük Mehdinin izinden gidip onun manevi talebeleri olacaklar.

"Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum."(1)

Mehdi (ra), kendi hayat döneminde vazifelerinden en önemlisi olan iman vazifesini ifa edip sair hayat ve şeriat vazifelerini nurani cemaatine ve takipçilerine bırakmak durumundadır. Zaten akılcı ve gerçekçi olan da budur. Zira Mehdi (ra)’in bütün icraatları harika ve olağanüstü bir şekilde olsa, bu hem kâinatta cari olan âdetullaha hem de imtihan sırrına zıt olur. Bu sebepten dolayı bu üç vazifeden hayat ve şeriat uzun vadeli olmasından dolayı Mehdi’nin bizzat şahsında değil, onun çizdiği rotada giden cemaatinin üstünde olacaktır.

Bu gerçekten yola çıkarak Üstad Hazretleri "Faraza beklenen Mehdi bu zamanda gelse siyaseti anımsatan diğer iki vazifesinden feragat edip bütün mesaisini iman üstüne teksif edecektir." diyerek, bu zaman insanına nasıl hareket edilmesi gerektiğinde önemli bir ders veriyor. Nitekim kendisi de aynı şekilde iman hizmeti üstünde yoğunlaşıyor. Zira zaman ve zemin diğer iki vazifenin ifasına müsait değildir.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 120. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...