"Mektub hârika olarak bana göründü. Çünki Hulusi Bey, "Nuh Bey´le görüştüm" diye o mektubda bana yazıyor. Aynı mektubda, kardeşim Abdülmecid de Molla Hamid´in selâm ve duasını bana yazıyor." Buradaki harikalık nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Geçen sene Barlalı, İstanbul ticaretinde bulunan Bekir Efendinin şeriki Mehmed Efendi vasıtasıyla bir mektup aldım. Mektup harika olarak bana göründü. Çünkü Hulûsi Bey, 'Nuh Beyle görüştüm.' diye o mektupta bana yazıyor. Aynı mektupta, kardeşim Abdülmecid de Molla Hamid'in selâm ve duasını bana yazıyor. Aynı mektupta Nurşin-i Süflâ'da Molla Abdülmecid'in yazısı ve imzası vardı. Fesübhanallah dedim. En ziyâde sevdiğim bu insanların ayrı ayrı memlekette bulunmakla beraber, bir mektupta bunların içtimaları tevafuklu bir levha-i temâşâdır."(1)

Üstad Hazretleri burada inayet ve ikram eseri olarak mazhar olduğu bir kerameti ve tevafuku zikrediyor. Aynı mektup içinde hâl ve hatırlarını merak ettiği birkaç talebesinin selamını ve hallerini beyan eden ifadelerini bulması, tatlı ve güzel bir kerametli tevafuk cinsindendir. Bu da hem Risale-i Nur hizmetinin hem de Üstadımızın ne kadar büyük bir inayet ve rızay-ı İlahiye ye mazhar ve makes olduğunun bir delili ve ispatıdır.

İnayet, keramet gibi olmadığı için, izhar ve ilanı bir cihetle şükür ve tahdis-i nimettir. Üstad Hazretleri burada bu inayeti şükür makamında takdir ve tahsinle izhar ve ilan ediyor.

(1) bk. Barla Lâhikası, (119. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...