Mektuplar ve Lahikaların güvenilirlik ve geçerlilik derecesi hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar Kur'an'ın tefsiridir. Bütün dayanağı ve takip ettiği usul de Ehl-i sünnet'in usulüdür. Her bir meselesi bir ayetin manasına ya da bir hadise dayanır.

Hatta Risale-i Nur'un alanı ve bahisleri Kur'an ve sünnetin muhkem konularıdır. Bu yüzden içtihadi ve ihtilaflı konular pek azdır. Bu içtihadi ve ihtilaflı amale dair konuları da ümmetin kabul görmüş dört ana mezhebine havale ediyor.

Yani Risale-i Nur hüvesi hüvesine, Ehl-i sünnet ve cemaati takip ve tasdik etmiştir. Onun için Üstad'ın yazmış olduğu eserler ve mektuplar gayet derecede güvenilir ve gerçekçidir. Her bir bahis ve meselesi bir ayete veya bir hadise istinat eder.

İkinci olarak, bugün elimizde olan Risale-i Nur Külliyatı da orjinaldir. Yani Üstat'tan bu yana her hangi bir tahrif ve tebdil yapılmamıştır. Zaten ilk yazılan nüshalar şu an mevcuttur, bu yüzden tahrif ve tebdili mümkün değildir. Bu açıdan da Risale-i Nur gayet derecede güvenilir ve gerçektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...