"Melaike, insan gibi bir surete inhisar etmez; müşahhas iken , bir külli hükmündedir." Bu ifadeyi anlamadım, açıklayabilir misiniz? Yani ben bu cümleden "Melekler insan suretine girmezler." diye anladım, doğru mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın sureti, yani cesedi maddi olduğu için maddi kayıtlarla kayıtlıdır. Mesela insan bedenen bir anda iki ayrı işi yapamaz, bir mekanda iken diğer mekanlarda hazır olamaz. Yani maddi kayıtlar ve sınırlar gereği bir anda ve bir mekanda olmak zorundadır. Bir anda ve bir mekanda iken çok işleri göremez.

Melekler nurani varlıklar olduğu için, maddi kayıtlar ve sınırlardan azadedirler. Bir anda birçok işi görebildikleri gibi, aynı anda çok mekanlarda bulunabilirler. Bir işleri diğer işleri görmesine engel teşkil etmez. Mesela Cebrail (as) bir anda hem Peygamberimizin (asm) huzurunda vahiy getirir, hem aynı anda arş-ı azamda secde eder; birisi diğerine engel teşkil etmez. Azrail (as) bir anda yüz bin canlının ruhunu teslim alabilir, birisi diğerine engel teşkil etmez.

Yoksa melekler insan suretinde temessül edebilirler; Cebrail (as)’in Dıyhe (ra) suretine temessül etmesi gibi.

“Melaike, insan gibi bir surete inhisar etmez; müşahhas iken, bir külli hükmündedir." Bu manaya göre cümle şöyle oluyor;

"Melekler insan gibi maddi ve hantal olmadıkları için, bir fert iken çok fertler gibi iş görüp onun suretine temessül edebilirler. İnsanlar ise maddi ve hantal olduğu için ancak bir fert olabilirler, aynı anda iki işi göremezler."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...