Block title
Block content

"Melâike ve ruhaniyâtın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar kat’îdir denilebilir." deniliyor, fakat biz göremiyoruz, elektronik cihazlarla görmemiz mümkün mü?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekleri elektronik cihazlar ile görmek, âdetullah açısından mümkün değildir. Çünkü melekler maddi boyutta değil manevi ve gaybi bir boyutta yaşamaktadırlar. Oysa elektronik cihazlar maddi boyuttaki cisimleri görmek için tasarlanmıştır. Elektronik cihazların maddi boyut ile gaybi alemler arasındaki perdeyi aşması mümkün değildir.

Mesela MR, Tomografi, Röntgen gibi gelişmiş cihazlar, insanın kemik ve iliklerini gösterdiği hâlde, insanın sahip olmuş olduğu ruh, akıl, sevgi gibi manevi boyuta ait olguları görüntüleyemiyor.

Melekleri görmemin tek yolu, manevi alemde terakki edip, kalp ve göz gibi duygularımızın ruhun derece-i hayatına çıkmasıdır. Yani duygu ve cihazlarımız iman ve ibadet ile terakki ve tekemmül ederek nuraniyet derecesine çıkarsa o zaman melekleri, cinleri hatta gaybi alemleri görmemiz mümkün olabilir. Evliyaların melekleri, cinleri görmesi de bu kabildendir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...