"Melekât-ı akliye ve istidadat-ı kalbiyenin inkişafı ve tekemmülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmülün zamanı ise kırk yaşıdır." Diğer peygamberler de kırk yaşında mı peygamber olmuşlar? Hz. İsa'nın otuz üç yaşında uruç ettiği söylenir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Diğer peygamberlerin nübüvvet yaşı hakkında tam bir malumata sahip değiliz. Lakin Hazret-i İsa (as)’in nübüvvet yaşı, babasız doğması gibi bir istisnadır; bu tarz istisnaların olması genel kaideyi bozmaz.

Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm)'in döneminde, insanlığın kemal yaşı kırk olmuş olsa da diğer dönemlerde bu yaş altmış, yetmiş hatta yüz, iki yüz de olabilir. Zira geriye doğru gittikçe insanlar daha uzun yaşıyor, kemal yaşı da ona nisbetle yükseliyor olabilir. Bizim dönemde kırk olan kemal yaş, o dönemlerde farklı olabiliyor.

Kur'an'da bu husus şu şekilde ifade edilmektedir:

“Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.”(Ankebut, 29/14)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...