Block title
Block content

"Melekât ve malûmat-ı kalbiye, alelekser kulak penceresinden kalbe girerler." cümlesini örnekle izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Kalbden sonra tercihen sem'in zikredilmesi neye binaendir?"

"C - Melekât ve malûmat-ı kalbiye, alelekser kulak penceresinden kalbe girerler. Bu itibarla, sem', kalbe yakındır. Ve aynı zamanda, cihât-ı sitteden malûmat aldığı cihetle kalbe benziyor. Zira göz, yalnız ön ciheti görür. Bunlar ise her tarafı görürler."(1)

"Malumat-ı kalbiye", duygular vasıtası ile kalbe akıtılan bilgi ve ilimler demektir ki kalbe gelen ilimlerin ekseri kulak vesilesi ile geliyor. Evet, insanın işiterek öğrendikleri görerek öğrendiklerinden daha fazladır. Üstad'ın da ifade ettiği gibi, göz tek tarafı görürken kulak bütün yönleri işiterek daha fazla ilmi kalbe akıtıyor.

"Melekât", tecrübe neticesi elde edilen alışılmış bilgiler anlamına geliyor. "Melekât" "meleke"nin çoğulu demektir ki insan melekelerinin ekseriyetini işiterek öğrenir. Mesela bir tamirci çırağı, ustasını dinleyerek öğrenir ve zamanla tamirde meleke kazanır ve sonunda ustalık makamına ulaşır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 7. Âyet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 1.204
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...