Melekler ve ruhlar hayat sahibi midirler? Zevil ervah denilenler, ölenlerin ruhlarından farklı mı, bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler, nurani ve latif mahlukturlar. Onların da kendine mahsus bir hayatları vardır. Lakin insanlardaki gibi yemek ve gıda ile devam eden bir hayat değildir. Meleklerin hayatları mahiyet ve nuraniliklerine münasip bir şekildedir.

Ruhaniyet kavramını iki şekilde anlamak mümkündür.

Birisi ruhaniler, kainattaki kanunlardan oluşan bir tür mücerret varlıklardır. Bunlar ne cinlere ne de meleklere benzerler. Kainatın her yanını kuşatan mücerret varlık ve kanunlardır, denilebilir.

Diğer bir manaya göre, ruhaniyet kavramı cismaniyata mukabil olarak kullanılır. Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz taş, ağaç, kuş gibi şeyler cismani varlıklardır. Cinler ve melekler ise ruhani varlıklardır. Vefat edenler, cismani hayatı bırakıp ruhani hayat mertebesinde hayatlarına devam ederler. Buna göre ruhaniyat kavramı melekleri, cinleri ve vefat edenlerin ruhlarını içine alır.

İnsanda hayat, ruhun bir vasfıdır, yani ruha ait bir cevherdir. Bunun dışında meleklerin de kendine mahsus bir hayatları vardır. Ölen insanların ruhu da hayatlıdır, zaten hayat ruhun bir vasfı ve cevheri olduğu için, insanın bedeni ölse bile, ruh, cevherleri ile bakidir. Ruh ile hayatı ayırmak kabil değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...