Meleklerin, bu küllî ibadet ve tesbihleri âlem-i misâlde tercümanlık ile âlem-i ervahta temsil ve ilan etmelerini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Şu binler başları olan zeminin her başında yüzbinler lisanlar bulunan ve her lisanda yüzbin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, âlem-i misâlde tercümanlık edip gösterecek ve âlem-i ervahta temsil edip ilân edecek, ona göre elbette bir melek-i müekkeli vardır.”

“Âlem-i misâlde tercümanlık” ifadesi, bu dünya ile misâl âleminin dillerinin farklılığına işaret eder. Misâl âleminin bir örneği sadık rüyalardır. Peygamber Efendimize (asm.) bir kısım sahabesinin şehit olacakları, rüya âleminde, “bir takım sığırların boğazlanması” şeklinde gösterilmiştir. Buna benzer bir şekilde, bu âlemde mahlukatın yaptıkları tespihlerin, âlem-i misâlde “o âleme uygun bir başka şekilde temessül ettiği” ve meleklerin, bu noktada, bir görev yaptıkları nazara verilmektedir. Meleklerin bu tercümanlığı nasıl yaptığını bilemeyez. Üstad'ın buyurduğu gibi, “Akl-ı beşer anlamaz, melek olmayan bilemez.”

Âlem-i ervahı, ruhaniyat âlemi şeklinde de anlayabiliriz. Yani âlemler birkaç farklı şekilde sınıflandırılmışlardır. Bir tasnifte de bütün âlemler “cismani ve ruhani” olmak üzere ikiye ayrılır. Ruhaniyet denilince, cismani olmayanlar, yani “melekler, cinler ve vefat edenlerin ruhları” anlaşılır.

Buna göre, “âlem-i ervahta temsil ve ilan” görevi, meleklerin mahlukatın tesbihatlarını temsil göreviyle aynı manaya gelir. Yoksa, meleklerin bu görevi âlem-i ervah denilen bir başka âlemde temsil ettikleri şeklinde anlaşılmamalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...