Meleklerin, insanların isyanlarını bilmeleriyle ilgili kullanılan "Levh-i Mahfuza bakıp ondan almışlardır." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Levh-i mahfuz ilk yaratılan ve her şeyin kaydedildiği bir kader levhasıdır. Bu levhada yaratılmış ve yaratılacak her şeyin kaydı vardır. Melekler, insanlar hakkındaki bu gaybi malumatı, Allah'ın bildirmesi ve göstermesiyle levh-i mahfuza bakıp oradan almışlar. Yoksa melekler gaybı bilemezler, gaybı mutlak anlamda sadece Allah bilir.

“Hani, Rabbin meleklere, 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.' demişti. Onlar, 'Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.' demişler. Allah da 'Ben sizin bilmediğinizi bilirim.' demişti." (Bakara, 2/30).

Taberî'nin İbn Abbas, İbn Mesut ve ashabdan daha başka kimselerden naklettiğine göre, Yüce Allah meleklere; "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." deyince melekler "Rabbimiz bu halîfe ne olacaktır?" derler. O da "Onun yeryüzünde fesat çıkaran birbirine hased eden, birbirini öldüren zürriyeti olacaktır." buyurur. Veya Üstadımızın belirttiği diğer iki vecihle bilmiş olabilirler. Bunlar da:

1. Levh-i Mahfuzdan,

2. İnsanın fıtratını okumalarından. Zira İnsan kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviye sahibi olup bu iki kuvve insanlara her türlü zulmü işletebilecek özelliğe sahiptir.

Böylece melekler yaratılacak olan bu varlık hakkında bilgilendirilmiş oluyor. İşte bu görüşler ayette zikredilmemiş olan diyaloğu ortaya koyuyor. Yani, "Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım." ve "Dediler ki, sen orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?" ifadeleri arasındaki boşluğu dolduruyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...