Meleklerin ve hayvanların haşirdeki durumları nasıldır, Risalelerde bu mevzu nerede geçmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler akıl ve şuur sahibi oldukları için her şeyleri ve her halleri ile bekaya mazhardırlar. Ruhun varlığına ve bekasına dair bütün delil ve hüccetler, aynı zamanda meleklerin de varlığına ve bekasına delildir.

Hayattan ve şuurdan mahrum olan kanunlar bekaya mazhar olsun da şuur ve ruh sahibi melekler bekaya mazhar olmasınlar; Allah’ın hikmeti ve sonsuz şefkati buna müsaade etmez.

"Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî olacak. Ve bâkinin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir."

Hayvanların cesetleri dağılacak, ama ruhları bâki kalacaktır. Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde izah ediyor:

"Hayvanların ruhları bâki kalacağını ve hüdhüd-ü Süleymanî (a.s.) ve Neml'i ve Nâka-i Salih (a.s.) ve kelb-i Ashâb-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâki âleme gideceği ve herbir nev'in, arasıraistimâl için cesedi bulunacağı, rivâyet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rubûbiyet öyle iktiza ederler."(1)

(1) Şualar, Üçüncü Şua

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...