"Memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet (...) ve şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız." Burada Eski Said dönemine mi işaret ediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat, bu ifadelerde eski Said dönemindeki hizmetler ile yeni Said dönemindeki hizmetler arasında bir mukayese yapıyor.

Eski Said döneminde imkanlar geniş, yardımcılar fazla ve üzerinde bir baskı yok. Yeni Said döneminde ise imkanlar kısıtlı, yardımcılar az, baskı çok fazla. Ama yeni Said döneminin yedi sekiz yılı eski Said döneminin yirmi yılından yüz kat daha fazla hizmet etmiştir, tespitini yapıyor.

Üstat bu hizmetteki farkı da yeni Said dönemindeki ihlaslı talebelerinin ihlasına vererek, kendi üzerine bir şey almak istemiyor. Diğer dönem ihlassız da yeni dönem ihlaslı hükmü yanlış olur. Burada her iki dönem keyfiyetinin bir mukayesesi yapılıyor. Meseleye böyle bakmak daha isabetli olur.

Yeni Said döneminin dine olan hizmeti, eski Said döneminin dine olan hizmetinden kıyasa gelmeyecek kadar üstündür. Üstat bu üstünlüğe işaret etmek için ve kendi nefsine bir hisse çıkarmamak için,

“Hem itiraf ediyorum ki, samimî ihlâsınızla, şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyâdan beni bir derece kurtardınız. İnşaallah tam ihlâsa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlâsa sokarsınız.”(1)

ifadelerini kullanıyor. Bu ifadeler Üstad'ın kendi alemindeki bir nefis muhasebesidir. Üstat eski Said döneminde samimi olarak siyaseti dine hizmette kullanmıştır, ama bu tarzın yeni dönemde uygulanamayacağını görünce, o metodu terk edip mesaisini tamamen iman hizmetine teksif etmiştir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...