"Menemen hadisesinin bir yalancı taklidini yapıp, millete dehşet verip, serbestî kanunları kolayca tatbik etmek desisesiyle hükûmeti iğfal ederek..." Ehl-i ilhad, Menemen gibi hadiseleri nasıl planlıyor; bu oyunlara karşı Üstad'ın tavrı nasıl olmuştur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Menemen hadisesinin bir yalancı taklidini yapıp, millete dehşet verip, serbestî kanunları kolayca tatbik etmek desisesiyle hükûmeti iğfal ederek, güya 'Hükûmetin serbestî kanunlarını kabul ettirmesine yardım ediyor.' entrikasıyla, beni Barla'dan Isparta'ya cebren celb ettiler. Baktılar, ben öyle fitnelere âlet olamıyorum ve öyle her cihetçe vatana, millete, dine zararlı olan akîm teşebbüslere meylim yoktur, anladılar; o vakit plânlarını değiştirdiler. Benim beğenmediğim bir şöhret-i kâzibemden istifade edip, hiç hatır ve hayalimize gelmeyen entrikalarla başımıza Menemen hadise-i mazlumesinin bir mevhum taklidini geçirdiler."

"Hem millete, hem hükûmete, hem mâsum, mevkuf birçok efrad-ı millete büyük zarar verdiler. Şimdi yalanları meydana çıktıkça, kurdun keçiye bahane bulması nev'inden bahaneler bulup, memurîn-i adliyeyi şaşırtmak istiyorlar. Adliye memurları bu meselede çok dikkate ve ihtiyata muhtaç olduklarını müdafaa-i milliye hukukum noktasında hatırlatıyorum. Asıl itham edilecek onlardır ki, hükûmetin bazı erkânına dalkavukluk edip ve sahtekârlıkla, bir yalancı cemiyet maskesi altında, bazı safdil, mâsum biçareleri tehyiç ederek küçük bir hâdise çıkarır; sonra şeytan gibi habbeyi kubbe gösterip hükûmeti şaşırtır, çok mâsumları ezdirir, memlekete büyük bir zarar verir, kabahati de başkalara yükler. İşte bu meselemiz aynen böyledir."(1)

O zamanın derin devleti, birkaç makam ve şöhret düşkünü meczubu bulup, yanına da birkaç cahil kopuğu takarak, "şeriat isteriz" iddiası ile isyan ettirirler. Sonra bu isyanı bahane ederek, olağanüstü kanun ve baskılar ile normal ve müspet dindarlar üzerinde şiddetli bir baskı kurarlar. Menemen ve benzeri olayların özeti bundan ibarettir.

Üstadımızın ve Nur şakirtlerinin böyle ölçüsüz ve ifrat durumlara karşı tepkisi, müspet hareket etmektir ve bu tarz teşebbüslerden uzak durmaktır. Çünkü bu tarz teşebbüsler her cihetçe vatana, millete, dine zararlı ve akim teşebbüslerdir.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

cemdemir
İzahlarınız pusula gibi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...