"Merhamet" ve "şefkat" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Merhamet: "Rahm" kökünden geliyor. Kelime olarak acımak, şefkat göstermek, korumak, iyilik etmek gibi manalara geliyor.

Şefkat: Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek gibi manalara geliyor.

Merhamet genel bir koruma ve acıma hissi olup bütün hayvanatta da vardır. Lakin şefkat daha ziyade insana mahsus olup diğerkâm ve muhabbeti de içine olan keyfiyetli bir acıma ve koruma hissidir, diyebiliriz.

Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi ve şefkat beslemek insana has bir durumdur, hatta insanların da havassına ait bir durumdur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...