"Merhûm Küçük Ali ise, Osmanlıca Lem’alar’ın 22. Lem’asının âhirindeki ‘Eski zamanda manevî gayet büyük, kudsî bir imamın bize karşı gaybî kerametiyle’ cümlesinin altına haşiye olarak koyduğu ibare..." Buradaki “haşiye” tam olarak nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haşiye:

İmamı Ali (r.a) On Sekizinci Lem'ada.. sekizinci şua ile yedinci şuada (Eminni minel fecet) fıkrasıyla kerametini Hayber kalesini fethi gibi Eskişehir ve Denizli mahkemesinden harika bir tarzda kurtulacağımızı kerametiyle (lâ tahşe) ( lâ tahşe ) kelimeleriyle izler ediyor.

Çünkü evladından olan Gavsı Geylani kendi omuzunda Rasülü Ekrem (s.a.v)'in kademini gördüğü gibi, evladından olan ve her asırda âli beytinden gelen Mehdi ve müceddid, verese-i enbiya olan muhakkikleri, feritleri görüp kendi kademini o mübarek gelecek zatlara basmış.

Hususan Risale Nur’un müellifi zamanın Abdülkadir’i Üstadımız Said Nursi Hazretlerini sair evliyaya muhalif olarak mübhem değil, sarihan haber vermesi, bizce birinci âlden olduğu katidir.

Çünkü sinek gibi bir mahlukun Üstadımızı taciz etmemesi, neslinden olan Abdülkadir-i Geylaniden irset almıştır.

Gerçi Üstadımız mahkemelerde ehli vukufa karşı ikinci Âl-i beytten olduğunu onlara isbat etti. Fakat maksadı tam ihlasa muvaffak olduğu için, kendi şahsını azlediyor. Kur'an’ın elmas kılıncı olan Risale-i Nur’u gösteriyor. (Küçük Ali)

Nüshanın orjinali aşağıdaki resimden incelenebilir:

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...