"Merkez-i hilâfet olan İstanbul'u beş yüz elli sene bütün âlem-i Hıristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da beş yüz yerde fışkıran envâr-ı tevhid..." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- İstanbul'un Merkez-i Hilafet olmasını 1453 olarak sayarsak, 1453+550=2003 eder.. Bunu tarikatların muhafazasının 2000'lerle beraber bittiği şeklinde mi anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Merkez-i Hilafet olan İstanbul'u beş yüz elli sene bütün âlem-i Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da beşyüz yerde fışkıran envâr-ı tevhid ve o merkez-i İslâmiyedeki ehl-i imanın mühim bir nokta-i istinadı, o büyük câmilerin arkalarındaki tekyelerde 'Allah, Allah!' diyenlerin kuvvet-i imaniyeleri ve marifet-i İlahiyeden gelen bir muhabbet-i ruhanî ile cûş u huruşlarıdır."(1)

Burada ifade edilen 550 rakamı birebir İstanbul'un fethi ile alâkalı bir tarih değil, Osmanlının devlet vasfını taşıdığı dönemden bu yana Hristiyanlığın karşısında nasıl ayakta kaldığını ifade ettiğini düşünüyoruz. Çünkü Osmanlı Fetihten evvel de İslam'a hizmet ediyor, Hristiyanlığa karşı mücadele ediyor ve bütün Müslümanlara hâmilik yapıyordu.

Hem tarikatların bitmesi söz konusu değildir. Tarikatlar tekke ve medreselerin kapatılması ile büyük bir darbe almıştır, lakin yine de varlığını günümüzde de devam ettirmektedir.

Osmanlının en mühim manevî kuvvetlerinden birisi de tarikat ve tekkeler idi. Osmanlı devleti manevî kuvvetini tekkelerden alarak altı asır ayakta kalabilmiştir. Bu sebeple tarikata karşı olmak haksızlık ve insafsızlık olur.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...