Block title
Block content

"Mesâil-i dîniyeden olan içtihad kapısı açıktır. Fakat, şu zamanda oraya girmeğe altı mâni vardır." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Semanın da kapıları açık, ama kıyamet yaklaştığı halde henüz en yakın komşumuz olan Ay’dan başka bir yere gittiğimiz yok.

Bu zamanın içtihada engel olan fırtınaları şöyle sıralanıyor:

- Şu münkerat zamanında : İman hakikatlerini inkâr eden ateizm, materyalim, Darwinizm gibi imana ve İslâm zıt fikirler  yayılmaya başlanmış.

-  Âdât-ı ecanibin istilâsı ânında:  Bâtının sosyal yapısının çürük temelleri körüne taklit edilmiş.

-  Bid'aların kesreti vaktinde:  Dinde olmayan çok hurafe ve yanlış alışkanlıklar topluma mal olmuş.

- Dalâletin tahribatı hengâmında: Birçok sapık görüşlerle fikir hayatı yaralar almış.

İşte böyle bir dönemde, en büyük tahşidatı iman konusunda yapmak gerekirken yeni içtihatlarla zihinleri bulandırmak, fikirleri karıştırmak hikmete zıttır ve neticesi itibariyle de "İslâmiyete cinayettir."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...