Block title
Block content

"Mesâil-i imaniyenin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr suretinde bahsi caizdir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mezkûr mesâil gibi dakik mesâil-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesâil-i imaniyenin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr suretinde bahsi caizdir."(1)

Bu paragrafta ebedi saadetin vesikası ve teminatı olan imana dair konuların, nasıl ve ne şekilde bahsedilmesi gerektiği ifade ediliyor. İmana dair konuları öyle ölçüsüz, seviyesiz, münakaşa şeklinde bahsetmek caiz değildir. Kahvede siyasi konuları tartışır gibi imana dair konuları mevzubahis etmek doğru değildir.

Çünkü seviyesiz, ölçüsüz bir usul ile konuşmak, kişilerin menfi duygularını uyandırıp kabartır. Bu da insanı inkara ve inada sevk eder ki sonuç çok vahim olur.

"İtidal-i dem", müspet ve mutedil olmak, muktezayı hale uygun hareket etmek, yerli yerinde davranmak, ölçülü hareket etmek, insicam ve ahengi bozacak aşırılıklardan kaçınmak gibi bir çok manayı içinde barındırıyor. İnsaf, merhamet ve adalet dairesinde hakikati kabul ve itiraf etmek anlamına geliyor.

Risale-i Nur'da insafın temel esası şu şekilde tarif ediliyor:

“Eğer bir meselenin münâzarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır.”(2)

"Müdavele-i efkâr" karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak anlamına geliyor. Müminler imana dair konularda tartışmaz, münakaşaya girişmez, birbirlerinden ancak  fikir alışverişinde bulunurlar.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On İkinci Mektup.

(2) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Sual | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2292 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...