"Meselâ: Bal arısının bir ferdini yaratan bir kudretin hükmü, bütün kâinata câri ve nafiz olması lâzımdır. Zira, o bal arısı kâinatın unsurlarına nümunedir, eczasını kâinattan alıyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hakikate bir örnek olarak bal arısı nazara veriliyor. Bu canlıyı yaratacak kudretin güneşi de ayı da yer küresini de hava unsurunu, su unsurunu da ayrıca arının bedeninde görev alan bütün elementleri de yaratması, bunların tümünü terbiye ve idare etmesi şarttır. Böyle sonsuz bir kudret ise ancak Allah’a ait olur.

Onda tecelli eden İlâhî isimler açısından da bakıldığında şerike asla yer olmadığı anlaşılır. Ona hayat veren (Muhyi) kim ise, meleklerden balıklara, cinlerden insanlara, böceklerden balinalara kadar bütün canlılara hayat veren de O olabilir. Hayat verme fiili Allah’a mahsustur. Bu böyle bilinmezse, bütün canlı türleri için, hatta her bir canlı için ayrı bir ilahın varlığını kabul etmek gerekecektir.

Bütün bu canlılar kâinat ağacının farklı meyveleri olduklarından, kâinat kimin ise bütün varlıklara hayat veren Muhyi de ancak O olabilir.

Diğer esma-i hüsna da aynı şekilde değerlendirilebilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...