"Meselâ, denilse idi: Şemsin sükûnuyla arzın hareketine ve bir katre suda bir milyon hayvanatın bulunduklarına temaşa edin, tâ Sâni'in azametini bilesiniz..." Burada, “Güneş durağandır" mı demek istiyor Üstad?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu sırra binaendir ki, şu zamanda temehhuz-u tecarüble satha çıkıp ve tevellüd etmiş olan bir fennin, faraza on asır evvel bir adam tefhim ve tâlimine çalışsaydı, mağlâta ve safsataya düşürmekten başka bir şey yapamazdı. Mesela, denilseydi, 'Şemsin sükûnuyla arzın hareketine ve bir katre suda bir milyon hayvanatın bulunduklarına temaşa edin, tâ Sâniin azametini bilesiniz.' Cumhur-u avam ise, hiss-i zahir veya galat-ı hissin sebebiyle hilâflarını zarurî bildikleri için, ya tekzip veya nefislerine mugalâta veya mahsûs olan şeye mükâbere etmekten başka ellerinden bir şey gelmezdi."(1)

Kur'an-ı Kerim bir fen kitabı olmadığından, bu gibi konulara dolayısıyla bakar. Yoksa şimdiki insanların ancak bilebildiği meseleleri bahsetmiş olsaydı, o zamanın insanları tarafından inkar edilecek ve Kur'ana perde inecekti. Çünkü bu gibi fenni meseleler, ancak şimdiki insanların ve hatta onlardan da ancak bilim adamlarının bildiği fenni malumat olup, her zamanın insanlarını ve her sınıf insanı ilgilendirmeyeceğinden değerini bilemeyeceklerdi.

Mesela, dünyanın Güneş etrafında dönmesi, şimdiki müspet ilmin verileriyle ispatlanmış ve herkese malum olmuştur. Dünya Güneş etrafında döndüğü gibi, Güneş'in de daha geniş bir dairede dönüşü ve seyahati vardır.

Kâinatta hareket hâlinde olmayan hiçbir cisim yoktur. İşte dünyayı sabit Güneşi de hareketli gören belli dönemlerin insanına bu ifade, kemalat yerine inkar hisleri verecekti.

Ayrıca "Suda bir milyon hayvan (mikroorganizma) var." gibi bilimsel ifadeler de Kur'an'da kullanılmış olsaydı, zahiri nazarda olmayan ve ancak mikroskop ile görülebilen bu hayvancıklar, Kur'an güneşi önünde Ağrı dağı kadar büyük bir perde oluşturacak ve inkara vesile olacaktı.

(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsuru'l-Akide), Birinci Maksat.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (51. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...