Block title
Block content

"Meselâ, endişe-i istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok..." Bu kısmı açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan fıtrat bakımından geleceğinden endişe duyar; insanda bu endişe duygusu çok kuvvetlidir.

İnsana bu duygu ahiret için verilmiştir. Yani insan "ahireti kazanırım, kazanamam" endişesi ile daima ahiret için ciddi çabalaması gerekiyor. Ama insan bu kuvvetli duyguyu dünyevi gelecek için kullanıyor. Yani "Bu dünya hayatında beni nasıl bir gelecek bekliyor?" endişesi insanlarda daha hakim bir duruma gelmiş.

Oysa bu duygu ahiret için verilmişti, bu yüzden insanın asıl endişeleneceği ve kaygılanacağı yer ebedi hayat olmalıdır. Çünkü ebedi hayat garanti altında değildir, onu kaybederse her şeyi kaybeder, onu kazanırsa her şeyi kazanır.

Halbuki Allah, "Dünya hayatınıza ben kefilim, dolayısı ile bu hayat hakkında endişe ve kaygı duymanıza gerek yok." diyor. Rızkınıza ben kefilim diyen ayetlerden ikisi şu şekilde geçmektedir:    

“Nice canlılar vardır ki, rızıklarını kendileri temin edemezler de Allah onları da sizi de rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." (Ankebut, 29/60)

“Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın.” (Hud, 11/6)

Öyle ise bizim asıl kaygılanıp endişeleneceğimiz gelecek dünya değil ahiret olmalıdır.

Hırs duygusu da yine ahireti kazanmak için verilmiştir. Yani insan bütün hırsını ve enerjisini ahirete vermelidir ve onu kazanmak için sarf etmelidir. Dünyanın gelip geçici ve değersiz şeylerine bu kuvvetli duygular sarf edilmemelidir. Kâfirlerin acımasız ve canavar olması bu kuvvetli duygularını tamamen dünyaya hasretmelerinden dolayıdır. Oysa insanın asıl hırslanacağı şey ahireti kazanmak olmalıdır.

İnat duygusu da yine diğer iki duygu gibi ahiret için verilmiştir. İnat, hakta sebat etmektir. Yani hakkı bulduktan sonra hak üzerinde ısrarla, inatla sebat etmemiz gerekir. İnat duygusunu dünyanın saçma sapan işlerinde heba etmemeliyiz.

Bazen bir iki dakika inada değmeyen dünyevi konularda senelerce inat eden insanları görebiliyoruz. Oysa inat duygusu hakta sebat etme şeklinde olmalıdır. Bütün dünya üstümüze üşüşse haktan vazgeçmeme konusunda inatçı olmamız gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Salisen | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1862 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...