Block title
Block content

"Meselâ, Gelincik Dağını ve Süphan Dağını bir işaretle kaldıran bir zât-ı muciznümâ,.." cümlesini açıklar mısınız; bu ifadelerle ne kastediliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, zeminin diriltilmesinde, üç yüz bin haşrin nümunelerini birkaç gün zarfında yapan, gösteren Kudret-i Fâtıraya, elbette insanın haşri ona göre kolay gelir. Meselâ, Gelincik Dağını ve Süphan Dağını bir işaretle kaldıran bir zât-ı muciznümâya, 'Şu dereden, yolumuzu kapayan şu koca taşı kaldırabilir misin?' denilir mi? Öyle de gök ve dağ ve yeri altı günde icad eden ve onları vakit be vakit doldurup boşaltan bir Kadîr-i Hakîme, bir Kerîm-i Rahîme, 'Ebed tarafından ihzar edilip serilmiş, kendi ziyafetine gidecek yolumuzu seddeden şu toprak tabakasını üstümüzden kaldırabilir misin? Yeri düzeltip bizi ondan geçirebilir misin?' İstib'ad suretinde söylenir mi?"(1)

Gözümüz önünde dağı bir işareti ile kaldıran birisine, dağın bir milyonda biri bile olmayan bir taşı kaldırabilir mi diye bir vehme ve endişeye kapılmak aptallık olur. Bu manayı ifade etmek ve akla yaklaştırmak için Üstad Hazretleri Gelincik ve Süphan Dağını örnek olarak veriyor.

Bu örnekte asıl anlatılmak istenen husus ise haşrin yani öldükten sonra dirilmenin Allah’ın kudretine ne kadar kolay ve ne denli basit bir şey olduğunu göstermektir. Evet, koca kainatı yoktan var edip sürekli tebdil ve tedvir eden Allah’ın sonsuz kudretine karşı, çürümüş bir insanın cesedini acaba ikinci defa diriltebilir mi diye vehim ve şüphe ile yaklaşmak örnekteki gibi aptallıktır, denilmek isteniyor.  

Evet, bize göre daha ağır ve büyük işleri rahatlıkla yapan bir zatın bu işlerden daha hafif ve basit olan işleri yapabilir mi, sorusunun ve endişesinin yersiz ve safsata olduğu aşikardır.

Koca ağacı inceltip program olarak küçük bir çekirdeğin içine sığıştıran bir kudrete, vefat etmiş bir insanın ruhunu nasıl muhafaza edebilir diye endişe etmek veya kuşkuya kapılmak yersiz ve safsata bir şeydir.

Dünyayı sapan taşı gibi döndüren bir kudrete, bu dünyayı bozup dağıttıktan sonra tekrar ikinci defa diriltip inşa edebilir mi demek de makul değildir. Zira Allah öldükten sonra dirilme provalarını gözümüz önünde sürekli yapıyor, özellikle bahar mevsiminde haşrin milyonlarca örneklerini bize gösteriyor. Böyle bir Zat acaba kıyametten sonra haşri yapabilir mi demek yersizdir, hamakattır.

Yoktan ordu oluşturmuş bir kumandana, istirahat için dağılmış taburu toplayabilir mi demek mantık ve akıl ile bağdaşmaz. Aynı şekilde insanı yoktan ve hiçten var eden Allah hakkında, öldükten ve çürüdükten sonra tekrar yeni bir ceset verebilir mi demek de mantık ve akıl ile izah edilemez...

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...