Block title
Block content

"Meselâ, insanın ahsen-i takvimdeki hüsn-ü masnuiyeti Sânii gösterdiği gibi, o ahsen-i takvimdeki kabiliyet-i camiasıyla kısa bir zamanda zevâl bulması, haşri gösterir. Bazı kere bir vech ile iki nazarla bakılsa, hem Sânii, hem haşri gösterir." izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki "bir iki nazar"dan maksat, derin ve sağlam düşünmedir. Yani basit ve yüzeysel bakışlarla, zımni ve derin anlamlar anlaşılmaz, denmek isteniyor. Bazen bir delil içinde birkaç iman rüknü ispat edilir. Lakin o delilin içindeki iman rükünlerine işaret eden yönler bazen zahiridir, yüzeysel bakışla da görülür; bazen gizli ve hafidir, bazen işari ve zımnidir.

Gizli ve zımni yönler derin ve sağlam bir bakış ister, Üstadımız buna "bir iki nazar" diyor.

İnsanın güzel ve kıvamda olan yaratılışına dikkat ile bakıldığında, hem tevhidi hem de haşri ispat eder. Tevhit zahiri görünürken, haşir zımni ve işari gösterir.

İnsanın fıtratına sadece tevhit nazarı ile bakan haşri göremeyebilir; bu yüzden ikili bir nazar yani sağlam ve derin bir düşünme ile bakmak icap ediyor. Hatta daha da derin bakan imanın diğer rükünlerini de görür...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...