"Meselâ, şu güneş, zâtında mümkündür ki, bugün gurûb etmesin veya yarın tulû etmesin." İmkan-ı zati olarak mümkün olmayan şeylere örnek ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmkan-ı Zati: Bir şeyin zatında mümkün olma haline denir. Mesela; elma armut olabilir, bu zatında mümkündür. Karadeniz pekmez denizi olabilir, bu da zatında mümkündür. Ankara şu anda yerin dibine batmış olabilir; bu da zatı noktasında mümkündür. Yani Allah dilerse bunları bu şekle çevirebilir, demektir.

İmkan-ı zati, yakin-i ilmiyeye zıttır. Bir şeyin zatında mümkün olması, yakini olarak da öyle olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden delil ve ilimden neşet etmeyen ihtimal ve imkanların yakini ve bilimsel bir değeri yoktur.

Şimdi birtakım şüpheci ve hasta nazarlı adamlar çıkıp diyorlar: Karadeniz zatı itibari ile pekmez olabilir, o halde ne malum şimdi pekmez olmasın deyip, delil ve ilimle sabit olan sularla kaplı olma manasını inkar ediyorlar. Bu ölçüyü her şeye tatbik ettikleri için, dünyada ilim ve delil ile sabit olan her şey ters yüz olup şüphe içine düşüyor. O zaman kainatta hakikat ve nizam namına hiçbir şey kalmıyor.

Ankara'ya gidecek birisi "Ya Ankara şimdi battı, yerinde yok ise?.." deyip işinden vazgeçse, balıkçı "Şu an Karadeniz pekmez oldu, öyle ise balığa çıkmak yersiz." deyip çıkmasa, hayat zehir olur çekilmez bir hale dönüşür. Yani kainatta sabit bir bilimsellik kalmaz, her şey karma karışık bir vaziyet alır. Bu da zihinsel bir anarşiye yol açar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...