"Meselâ; yüz hâsiyeti ve faidesi bulunan Evrâd-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendîyi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr..." Hasiyet ne demektir? Cevşenin bin hasiyeti olduğuna göre sadece cevşen okumak yeterli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hâsiyet, sadece bir menfaat ya da olağanüstü bir hâl değildir; manevî sevaplar ve mertebeler manasına gelmektedir. Kişi bu gibi evrat ve duaları halis bir niyet ile okursa, Allah’ın rızasını kazanır ve kurbiyetine ulaşır. Yüz veya bin hâsiyetten kast edilen mana; o virdlerin ve duaların mahiyetindeki derin manalar, imana dair incelikler, maddî ve manevî faydalardır.

Cevşenin diğer vird ve dualardan daha üstün ve ihatalı olması, hem Peygamber Efendimiz (asm)'in bir niyazı olması cihetiyle, hem de Allah’ın binbir ismi ile iltica edilmesinden dolayıdır. Cevşen'in böyle küllî ve geniş olması, diğer dua ve virdleri okumaya mani değildir. Zaman müsait olursa hepsinden okunabilir. Her virdin ve her duanın feyzi ve bereketi ayrıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...