"Meselâ; yüz hâsiyeti ve faidesi bulunan Evrâd-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendîyi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr..." Yüz hasiyet ne demektir? Cevşen bindir, öyleyse sadece cevşen okumak yeterlidir, denebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hasiyet, sadece bir menfaat ya da olağanüstü bir hâl anlamına gelmez. Manevi sevap ve mertebeler anlamına da gelir. Yani bu gibi evrat ve duaları okuyan birisi, halis bir niyet ile okursa, Allah’ın rızasına ve manevi kurbiyetine çabuk ve daha hızlı ulaşır demektir. Yüz veya bin hasiyetten kast edilen mana; o vird ve duaların içeriğindeki manalar ve imana dair inceliklerde olabilir, maddi ve manevi insana fayda temin etmesi de olabilir.

Cevşenin diğer vird ve dualardan daha üstün ve kapsamlı olması, hem Peygamber Efendimiz (asm)'in bir duası olması, hem de Allah’ın binbir ismi vasıtası ile dua edilmesindendir.

Cevşen'in böyle külli ve geniş olması, diğer dua ve virdleri okumaya mani ve engel değildir. Zaman müsait olursa hepsinden okunabilir.

Hasiyet, vird ve duaların mana ve menfaat yelpazesidir, herkes kapasite ve manevi makamına göre istifade eder. Yoksa sadece belli makamda olanlar istifade eder, demek yanlış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...