"Mesleğimiz haliliye olduğundan meşrebimiz hıllettir." cümlesini açıklar mısınız? Oradaki "Fenâ fi’r-resul" konusunu da izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. İbrahim (as)’e Halilullah denir. Bu unvan şu ayete dayanır:

“... Allah İbrahimi halil (dost) edindi.” (Nisa, 4/125)

Hz. İbrahim (as), Cenab-ı Hakk'ın cemalî isimlerine mazhar olduğundan, yumuşak huylu ve son derece merhametli idi. Onun bu durumunu, putlara tapanlara beddua etmeyip onları Allah'ın Ğafur ve Rahim isimlerine havale etmesinde görebiliriz.

Nur Talebeleri “muhabbet fedaileri” olduğundan, onların meslek ve meşrebi Hz. İbrahim (as)’e daha yakındır. Bundan dolayı mesleğimiz Haliliye'dir.

Diğer bir husus Üstad, Risale-i Nur talebelerinin mesleğini bir cihette “Sahabe Mesleği”, diğer cihette ise; “Haliliye Mesleği” olarak vasıflandırır.

Evet, Risale-i Nur mesleği imana hizmet noktasında “Sahabe Mesleği”dir. İmanda terakki ve tekâmül cihetinde ise “Haliliye Mesleği”dir. Hz. İbrahim’i (as) Allah’a dost yapan ve “Halilullah” (Nisa, 4/125) unvanını kazandıran sır; Hz. İbrahim (as)’in “Tefekkür” yolu ile Allah’ın birliğine ulaşmış ve tevhitte terakki etmiş olmasıdır.

Üstad,

“Risale-i Nur’un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazret-i İbrahim’in (as) hususî meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmesi,..” (1)

ifadesi ile bu hususa dikkatlerimizi çekmiştir.

Fenâ fi´r-resul: Bütün varlığını Hazret-i Peygamber (asm)'in manevî şahsiyetinde yok etmek mânasına gelir. Özellikle, sünnî olan tarikat mensubuna göre Hz. Peygamber (asm)'in rivayet yolu ile nakledilen hadisleri ile beraber hareketlerini benimsemek ve O'na en küçük mes'elede aykırı harekette bulunmamak asıldır. Peygamber'de fani olmanın en zahir manası, onun yolunda bende olmak, onun sünnetine sımsıkı sarılmak demektir. Sahabelerin Allah Resulü (asm)'e olan şiddetli aşk ve bağlılıkları bu kavramın en somut misalidir denilebilir.

(1) bk. Şualar, Birinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

omerfaruk29314
allah razı olsun cevaplar cok guzel
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Bayezid
Hz. İbrahim'in tefekkür yanı ifade edilirken, Hâlıkını kainattan sorması güneşe, aya, yıldızlara sorması risale metoduyla paralellik adına önemli bir benzerlik, ifade edilebilir. Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...