Block title
Block content

"Mesleklerinin etrafı mahdut ve işlek bir cadde olduğuna ve o caddeye girenlerin bir daha çıkmamalarına işarettir." Bu cümleyi "irtidat" ile izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“طَرِيقْ veya  سَبِيلْ kelimelerine  صِرَاطْ kelimesinin tercihi, mesleklerinin etrafı mahdut ve işlek bir cadde olduğuna ve o caddeye girenlerin bir daha çıkmamalarına işarettir.”(1) 

Sırat-ı müstakime girip onu hakkı ile hazmeden birisinin, bir daha batıla teveccüh etmesi muhal derecesinde zor bir durumdur. Mesela, sahabe içinde irtidatın olmaması buna bir delildir. Sahabe zamanında irtidat edenlerin, imanı hazmetmemiş münafıklar olduğunu görüyoruz. Sahabe unvanını kazananlar içinde irtidat bulunmuyor.

Tarihte milyonlarca alim, asfiya ve evliya çıkmış içlerinden irtidat eden olmamış. İrtidat edenler genelde imanı ve sırat-ı müstakimi hazmedememiş ve özümseyememiş kimselerdir.

"Sırat", etrafı korunaklı, sağlam ve riski olmayan yol demektir. İslam yolu da böyle bir yoldur. İslam’ın sayısız delil ve ispatlarını görüp imanını tahkiki bir şekle çevirmiş birisinin batıla ve küfre sapması adeta imkansız bir haldir denilebilir.

İrtidat vakaları genelde imanı gırtlağından aşağı inmemiş, sırat-ı müstakimi hazmedememiş münafıkların özelliğidir. Zahirde İslam gibi gözüküyor, ama iç dünyasında inkar ve şüphe ile boğuşuyor.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fâtiha Sûresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...