"Meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından..." Münazara kaideli tartışma ve uygun olan bir tür değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Münazara, en genel anlamında bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan sözlü tartışma anlamına geliyor.

İlm-i Münazaraya “İlm-i Cedel” adı verilmiştir. Cedel, delile karşı delille cevap vererek kavga edercesine kendi fikrini müdafaa etmektir. Bu metot muhatabı kırıcı olduğu ve kazananı olmadığı için, İslam âlimleri bu tarz bir münazarayı hoş karşılamamıştır.

İslam âlimleri münazaranın çatışmacı ve rekabetçi karakterini daha da yumuşatarak “göze bakıp kalbe hitap etmek” için yumuşak bir dil kullanarak terbiye etmiş ve “İlm-i Adab-ı Münazara” adı altında faydalı bir ilim haline getirmişlerdir.

Üstadımız burada münazarayı münakaşa şeklinde değerlendirdiği için uygun görmüyor. Yoksa “göze bakıp kalbe hitap etmek” şeklinde yumuşak bir dil kullanarak yapılan münazara caiz ve makbuldür.

“Delilleri ortaya koyarak düşünmeye ve gerçeği anlamaya sevk eden konuşma” şeklindeki münazara Risale-i Nur'un müspet üslubuna uygun bir diyalektik tarzıdır. Eski tabirle “müdavele-i efkâr (fikir alışverişi) tesadüm-ü efkâr (müspet olarak fikirlerin çarpışması) ve “hakikati arama” şeklinde bir münazara caizdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...