"Meşru rızk, ihtiyar ve iktidarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor." açar mısınız? Bu cümlenin bizim gibi sıradan Müslümanlar için ifade ettiği mana ve üzerimize yüklediği vazife nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Helâl rızk, güç ve kuvvete göre değil, âciz ve fakirliğe göre ihsân ediliyor. Yani ne kadar güç ve kuvvet sahibi isen, rızk sana o kadar zorlaşıyor. Ne kadar âciz ve fakir isen, o kadar da rızık sana kolaylaşıyor. Güç ve kuvvet ile helâl rızık ters orantılı oluyor. Gücün artıkça rızık sana zorlaşıyor ve azalıyor.

Buna şâhit ise, zayıfların en güzel ve mükemmel beslenmeleridir. Mesela, meyve kurtları en zayıf ve âciz olmalarına rağmen, en güzel yerde en güzel rızık ile besleniyorlar. Bebek dünyaya geldiğinde çok âciz ve zayıf olmasından, hiçbir gıdayı yiyecek durumda olmamasından, ona en hâlis gıda olan anne sütü gönderiliyor. Anne ve babası ona iki hizmetçi oluyorlar. Sonra büyüyüp kuvvet kazandıkça, rızık ona zorlaşmaya başlıyor. İlk olarak sütten kesilir, sonra kendi yemeye başlar. Sonra çalışma durumuna gelince, o inâyet kalkar. Artık anne ve baba onu çalışmaya zorlar. Zirâ kuvvet kazandı. Yani zayıf ve âcizlere rızk kolaylaşır, kuvvetlilere ise zorlaştırılır.

Mesela, yine tilki ve maymunlar, meyve kurtları ve balıklara nispeten zeki ve kuvvetli olmasından, rızkı çok zor elde ediyorlar. Hatta ekseri aç gezerler. Ama zeki ve kuvvetli olmayan balık ve meyve kurtları, en iyi bir şekilde beslenir. Hiç zayıf ve eti kemiğine yapışmış balık ve meyve kurdu yoktur. Ama tilki ve maymunlar ekseri zayıf, karnı kemiğine yapışmış gezerler.

Yine Yahudiler, tarihte hep fitne ve hırs ile dünyaya sarıldıkları için, meskenet cezasına mâruz kalmışlardır. Yani yersiz ve yurtsuz kalıp, insanlardan çok tokat yemişler ve sürekli zillet içinde kalmışlar, bir sığıntı gibi orada burada sürünmüşler.

Bizim buradan çıkaracağımız ders ise; bunlara bakıp hırs ve haramlar ile mal peşinde koşmak yerine, Allah’a tevekkül edip, helâl dairede rızkımızı aramaktır. O zaman rızk bize kolaylaşır, sıkıntı çekmeden elimize gelir. Tabi meşrû yollarda çabalamak kaydı ile, zirâ çabalamak bir kânun-u İlâhidir.

İlgili bölüm için tıklayınız:

- Mektubat, Yirmi Doıkuzuncu Mektup, Altıncı Kısım (Üçüncü Desise-i Şeytaniye).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...