"Meşru rızk, ihtiyar ve iktidarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor." Bu cümlenin bizim gibi sıradan Müslümanlar için ifade ettiği mâna ve üzerimize yüklediği vazife nedir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Helâl rızk, iktidar ve kuvvete göre değil, âcizliğe göre ihsân ediliyor. İnsan ne kadar güçlü ise, rızkı zorlaşıyor, ne kadar âciz ve fakir ise, rızkı da o derece kolaylaşıyor. Güç ve kuvvet ile helâl rızık ma’kusen mütenasib/ters orantılı oluyor.

Buna şâhid ise, zayıfların en güzel ve mükemmel beslenmeleridir. Mesela, meyve kurtları en zayıf ve âciz olmalarına rağmen, en güzel yerde ve en güzel rızık ile besleniyorlar. Bebek dünyaya geldiğinde çok âciz ve zayıf olmasından, hiçbir gıdayı yiyecek durumda olmamasından, ona en hâlis gıda olan anne sütü gönderiliyor. Anne ve babası ona iki hizmetçi oluyorlar. Büyüyüp kuvvet kazandıkça, rızık ona zorlaşmaya başlıyor. İlk olarak sütten kesilir, sonra kendi yemeye başlar. Artık anne ve baba onu çalışmaya zorlar. Zirâ kuvvet kazandı.

Mesela, zeki ve kuvvetli olan tilki ve maymun gibi hayvanlar rızıklarını daha zor şartlarda temin ediyorlar. Hatta ekseri aç geziyorlar. Ama zeki ve kuvvetli olmayan balık ve meyve kurtları, en iyi bir şekilde besleniyorlar. Hiç zayıf ve eti kemiğine yapışmış balık ve meyve kurdu yoktur. Ama tilki ve maymunların ekserisi zayıf, karnı kemiğine yapışmış bir vaziyettediler.

Yine Yahudiler, tarihte hep fitne ve hırs ile dünyaya sarıldıkları için, zillet ve meskenet cezasına mâruz kalmışlardır. Yani yersiz ve yurtsuz kalıp, insanlardan çok tokat yemişler ve sürekli zillet içinde kalmışlar, bir sığıntı gibi sürünmüşlerdir.

Bizim buradan çıkaracağımız ders ise; bunlara bakıp hırs ve haramlar ile mal peşinde koşmak yerine, Allah’a tevekkül edip, helâl dairede rızkımızı aramaktır. O zaman rızık bize kolaylaşır, sıkıntı çekmeden elimize gelir. Tabiî meşrû yollardan rızkı temin etmek için çalışıp çabalamak bir kânun-u İlâhidir.

İlgili bölüm için tıklayınız:

- Mektubat, Yirmi Doıkuzuncu Mektup, Altıncı Kısım (Üçüncü Desise-i Şeytaniye).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...