Meşveret cemaatinin niçin bir gazete ve dergisi yok, niçin dünyadan, iman hizmeti dışında içtinap ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunun şüphesiz ki, bir çok nedeni vardır. Bunların en başında ise, hizmet tarzı gelmektedir. Meşveret cemaati bütün mesaisini iman hizmetine teksif etmeyi bir meslek olarak seçmiştir. Her mahallede dairler açmak ve bu daireleri bir Nur medresesi yaparak, civar insanların iman ve itikadına hizmet etmektir. Bu ise, maddi ve siyasi konulara mesafeli olmakla mümkündür.

Gazete ve TV gibi kurumların ille de bir cemaat adına açılması gerekmiyor ki, doğru da değildir. Zira yapılan her hata cemaate mal edilir. Cemaatten bir kaç müteşebbis bu konuda inisiyatif alabilir. Nitekim bu anlamda şu anda hem televizyon ve hem de radyo kanalları mevcuttur.

Diğer yandan Nur cemaati kendi içinde ve farkında olmadan, âdeta bir görev dağılımı yapmış gibi farklı alanlarda hizmet vermektedirler. Kimileri okullar ve kolejlerle, kimileri dergi ve gazete ile, kimileri TV ve radyo ağırlıklı hizmet ederken, Meşveret cemaati ise birebir muhatap olmak sureti ile iman hizmetini devam ettirmektedir. Bu ise cemaatin gittikçe daralmasına ve ilginin azalmasına neden olmaktadır ki, bu durum haklı veya haksız bir takım tenkitlere neden olmaktadır.

Neler yapılabileceği konusunda elbette ki bir çok fikir ortaya atılabilir ve atılmaktadır. Mesela bir yandan dar dairede medrese hizmetleri devam ederken, diğer yandan geniş dairede de hizmet edilmeldir, diyenler vardır. Buna karşılık, zamanla dar dairedeki şahıslar, geniş daireye geçerler diye endişelerini ifade edip, eski tarzı devam edelim, koruyalım diyenler de az değildir.

Bizim kanaatimiz, bu görev dağılımının fıtri bir şekilde zamanla oturacağı ve herkesin hizmet alanının zamanla netleşeceği şeklindedir. Tabi bu arada küçülmeler veya dağılmalar da söz konusu olabilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, hangi alanda hizmet edersek edelim, zamanın nimetlerinden istifade ederek hizmete kalite kazandırmak esas olmalıdır.

Bizler bir inayet eli tarafından istihdam edildiğimize inanıyoruz. Rabbim istikametten ayırmasın.(Amin)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
aslolan dar dairedir. eğer dar daire mahsulü olmazsa genişe hitab edecek kimselerde olmaz. her meşreb kendi rengi ile güzeldir. bazısı kor olur ateş veririr bazısı saman alevi gibi parlar sonra henen yok olur. bu sebeble saman alevi olmamak için istikametle hzmet edilmesi gerekmektedir. kemmiyet keyfiyete nisbeten ehemmiyetsizdir. yami sayısal çoğunluk çoğunluk değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
"Meşveret cemaati ise birebir muhatap olmak sureti ile iman hizmetini devam ettirmektedir." ifadeleri doğrudur. Zaten Üstad Hazretleri'nin tarzı hizmeti de bu şekildedir. Tek tek ilgilenmek.. Örneğin Saff-ı Evvel Ağabeyler herbiri Müceddid-i Ahurzaman'ın rahle-i tedrisinden geçmişler ve hizmet tarzını bizzat Hazret-i Bediüzzaman'dan öğrenmişlerdir. Ve bu günlere kadar taviz vermemişlerdir. Zaten Üstad Hazretleri bizzat kendi tarzı hizmetine vâkıf olanları "mutlak vekil" yapmıştır. 《Şimdilik Tahirî, Sungur, Ceylan, Hüsnü ve bir-iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum.》(Emirdağ Lâhikası-2) Bu Ağabeylerin sözlerine baktığımızda nazarları Risale-i Nur'a çevirip, kendi şahıslarını yok hükmünde görmeleri beni çok etkilemişti. Tevazu yönleri zirve insanlar.. Bu saydığım vasıflar Üstad'ımızın bütün talebelerine de şamildir. Allah hepsinden ebeden razı olsun.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...