"Mevadd-ı şerire" kavramını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’ân, şahs-ı Âdem’e melâikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytanın tekebbür ve imtinâını zikretmesiyle, nev-i beşere kâinatın ekser maddî envâları ve o envâın mânevî mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını ve nev-i beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyyâ ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber; o nev’in istidadâtını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nev-i beşerin tarîk-i kemâlâtında ne büyük bir engel, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, birtek Âdem ile cüz’î hadiseyi konuşurken, bütün kâinatla ve bütün nev-i beşerle bir mükâleme-i ulviye ediyor." (1)

Mevadd-ı şer; şer unsurlar, şer maddeler anlamına geliyor.

Allah insanı yaratırken hem hayra hem de şerre müsait bir fıtrat ile yaratmıştır. Yani insan hayırda nihayetsiz terakki edebileceği gibi şerde de nihayetsiz tedenni edebilecek bir özellikte ve kabiliyette yaratılmıştır. İnsanın mahiyetinde ve hamurunda hayır da şer de mevcuttur. Ve insan bu iki ihtimali seçmekte serbest bırakılmıştır.

İnsandaki şehvet, öfke, akıl, nefis, şeytan gibi şeyler insanın içindeki ve hamurundaki şer maddelere örnek olarak verilebilir. İnsanın dışındaki şer maddeler ise insi ve cinni şeytanlar, bazı maddelerin şerde kullanılabilme özelliğidir. Mesela, bıçakla adam öldürme, ateşle orman yakma, kimyasal maddeler ile kitle imha bombalarının yapılabilme vesaire yetenekler gibi.

İnsan bu yönü ile iman ve ibadet ederse kainata halife olabileceği, gibi küfür ve şerde giderse, kainatın en zararlı şeytanı da olabilir.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...