"Mevcudatın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakikî insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi, kelâmıyla da mukabele etmek, hâlıkıyetin şe´nidir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insan birisinden şiddetli bir şekilde bir şey talep etse ve o şeyi aldığında da çok kesretli teşekkür etse; veren kişi ise, o talep edilen şeyi verip ona hiç kelam etmese o iyilik eksik kalmış demektir. O kesretli teşekküre karşı bir tebessüm veya bir kelam ile mukabelesi gerekir. Bu mukabele, yapılan iyilik fiilinin bir tamamlayıcısı olur.

Allah, kainatta fiil ve icraatları ile insanlara mükemmel sonsuz denecek iyilik ve ihsanlarda bulunuyor. İnsanların ileri gelenleri de bu ihsan ve iyiliğe karşı çok kesretli teşekkür ve şükür ile mukabele ediyor. Elbette Allah’ın da bu insanlara bir kelamı olacaktır. Ta ki yaratma noktasındaki iyilik ve ihsan, manasını tekmil edip güzel bir kıvam bulsun.

Şayet Allah tekellüm etmese idi, yaratma fiili kemalini bulamayacaktı. Bu da onun yaratma sıfatı olan Halık ismine muvafık olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...