"Mevcudatta müşahede edilen suhulet, sürat, kesret, vüsat ile beraber, sonsuz intizam, gayet ittikan, hüsn-ü sanat ve kemal-i hilkat..." Bu delil ve burhanları her iki yaratma açısından örneklerle anlatabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“O Mâlikü'l-Mülki Zülcelâl, âlem-i ekberi, bahusus küre-i arz yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki, birbiri içinde hadsiz daireler olup, her bir daire bir tarla hükmünde olup, vakit be-vakit, mevsim be-mevsim, asır be-asır eker, biçer, mahsulât alır. Mütemadiyen mülkünü çalıştırır, tasarruf eder. En büyük daire olan zerrat âlemini bir tarla yapıp, her zaman kâinat kadar mahsulâtı, kudretiyle, hikmetiyle onda eker, biçer, kaldırır.”(1)

Bahar âlemine bu vecizenin ışığında bakarsak şunu görürüz:

O kurumuş ağaçlardan, o ölmüş topraktan sayısız bitkilerin, çiçeklerin ve meyvelerin çıkması bir anda olmamakla birlikte, bu yeniden dirilişin her safhası ayrı bir ibda misalidir. Yani, bir anda bütün bitkilerde yapılan ilâhî icraat, bir önceki ana göre yeni bir ibda misalidir. Bu anların birbirini takip etmesiyle o mahlûkların kemale ermeleri, son hallerini almaları ise inşadır.

1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim

Sorudaki cümleyi devamıyla beraber aktarıyorum ve sonra sormak istiyorum: "Saniyen: Mevcudatta meşhud olan suhulet ve sür’at ve kesret ve vüs’at içinde nihayet intizam, gayet ittikan ve hüsn-ü san’at ve kemâl-i hilkat, şu iki kısım âyetlerin vücud-u hakikatlerine kat’iyen şehadet eder. Öyle ise, şunların hariçte tahakkukları medar-ı bahis olması lüzumsuzdur."

Yani Hz. Üstad burada şunu mu diyor mana itibariyle: "İkinci sefer kademe kademe yaratılanlar bile aslında bir anda, tek bir emirle yaratılanlar gibidir; çünkü bolluk, sanat, sürat, intizam korunuyor. Mesela 5 günde yüzbinlerce ağaçların yeşerdiğini, bitkilerin canlandığını varsaysak bile, 5 günü ağaç sayısına böldüğümüzde tek bir bitki ya da ağaç için harcanan süre miktarı belki 1 saniyeden bile az oluyor. Dolayısıyla "ol der olur" hakikati, tedricen yaratılanlar için bile bir anlamda geçerlidir." DOĞRU MU ANLAMIŞIM, emin olamadım? Teşekkürler....

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bu da güzel bir bakış açısı. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...