"Mevsimi geldiği vakit, aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi hercümerc edecekler. Fakat onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynen öyle de, bir zaman dünyayı hercümerc eden o taifeler, izn-i İlâhî ile, mevsimi geldiği vakit, aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi hercümerc edecekler. Fakat onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder. Lâ ya'lemu'l-ğaybe illâllah."(1)

Hülagu ve Cengiz Han gibi zalim ve kafirlerin önderlik ettiği çapulcu ve yağmacı taifeler, o zamanda gaddarlık ve bedeviyet mülahazası ve muharriki ile insanlığı katletmiş ve yağmalamışlardır.

Bu asırda Lenin, Stalin ve Mao gibi zalim ve kafirlerin önderlik ettiği anarşist ve komünist taifelerde sermaye emek çatışması mülahazası ve muharriki ile milyonlarca insanı katledip yağmalamışlardır.

Her iki dönemde de sonuç katletme ve yağma iken, bu sonucun mülahaza ve muharrikleri yani dinamik ve gerekçeleri farklıdır.

"Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise, hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak."(2)

Üstad Hazretlerinin bu cümlesinden komünizmin anarşist kanadı olan Maoculuk fikrinin hakim olduğu Çin kavmi bu asırda Ye'cüc-Me'cüc kapsamına girebilir, şeklinde anlayabiliriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

(2) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...