"Mevt, hayat kadar bir burhan-ı rububiyettir. Gayet kuvvetli bir hüccet-i vahdâniyettir." cümlesini açıklar mısınız, "ölümün vahdaniyet ve rububiyete delil olması" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada izah edilmesi gereken iki konu var:

1. Ölümün rububiyet ile ilşkisi: Birinci Mektup'ta bu mes'ele geniş ve ayrıntılı bir şekilde izah edilmektedir. Ölümün de hayat gibi mahluk olduğu ifade edilmektedir. Elbette bütün mahluklar Allah'ın rububiyetiyle terbiye edildiği gibi, hayat gibi mahluk olan ölümün de İlahi terbiye ile terbiye edildiği ortaya çıkar.(1)

2. Ölümün vahdaniyete delil olması: Bu konuda Üstad Hazretlerinin verdiği misal çok manidardır. Şöyle ki;

Bir ırmağın üzerinde bulunan şeffaf kabarcıklar, gökyüzünde bir güneşin varlığını gösterir. Aynı şekilde o kabarcıkların belirli bir süre devam edip sönmeleri ise, güneşin devam ve birliğini gösterir. Çünkü, o güneşin varlığı devam ediyor ki, hâlâ arkadan gelen kabarcıklara ışık veriyor. Ayrıca o kabarcıkların hepsinde görünen ışığın aynı olması da ve aynı kanunla sönmeleri de güneşin bir olduğunu gösterir.

"ONUNCU LEM'A: Tecellî-i Cemâliyeyi gösteren hayat, nasıl bir bürhan-ı Ehadiyettir, belki bir çeşit tecellî-i Vahdettir; tecellî-i Celâli izhâr eden memat dahi bir bürhan-ı Vâhidiyettir."

"Evet, meselâ, nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmî şeffâfâtı, güneşin aksini ve ışığını göstermek sûretiyle, güneşe şehâdet ettikleri gibi; o katarâtın ve şeffâfâtın gurûbuyla gitmeleriyle beraber, arkalarından yeni gelen katarât tâifelerine ve şeffâfât kabîleleri üstünde yine güneşin cilveleri haşmetle devamı ve ışığının tecellîsi ve noksansız istimrârı, katiyen şehâdet eder ki, sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan misâlî güneşçikler ve ışıklar ve nurlar bir bâkî, dâimî, âlî, tecellîsi zevâlsiz bir tek güneşin cilveleridir. Demek o parlayan katarâtlar, zuhuruyla ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi, gurûblarıyla, zevâlleriyle, güneşin bekâsını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

(2) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas26125
Peki vahidiyet ve vahdaniyet arasında bir fark var mı? Teşekkürler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Cevap için linke tıklayınız:
http://www.sorularlarisale.com/makale/13275/i

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Mevtte Rubûbiyetin terbiyesi Nasıl gözüküyor misalle izah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...