Block title
Block content

MEVZU HADİS

 
Mevzu hadis derken, hadis kelimesinin kullanılması, uyduranın iddiası sebebiyledir; yoksa onlara hadis denilmez. Çünkü bu sözler Peygamber Efendimize ait değildir.

Ancak her mevzu şeyin mânâsı yanlış demek değildir. Belki “Bu söz hadis değil, Peygamber Efendimize (asm) ait değil” demektir. Mevzu hadis denilen uydurma sözler bazen doğru ve güzel sözler de olabilir, ama onlara hadis denilmez. Bu konuda, Ondokuzuncu Mektupta şu bilgiler verilmiştir:

“Fenn-i hadisin muhakkikleri, nakkadları o derece hadisle hususiyet peydâ etmişler ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tarz-ı ifadesine ve üslûb-u âlisine ve suret-i ifadesine ünsiyet edip meleke kesb etmişler ki, yüz hadis içinde bir mevzuu görse, ‘Mevzudur’ der. ‘Bu hadis olmaz ve Peygamberin sözü değildir’ der, reddeder. Sarraf gibi, hadisin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas edemez. Yalnız, İbn-i Cevzî gibi bazı muhakkikler, tenkitte ifrat edip, bazı ehâdis-i sahihaya da mevzu demişler. Fakat her mevzu şeyin mânâsı yanlıştır demek değildir; belki ‘Bu söz hadis değildir’ demektir.”

Paylaş
Yükleniyor...