"Meyve Risalesinin hakikatini ilmelyakîn ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynelyakîn ve hakkalyakîn makamına çıkmak için, kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda âlem-i ervahta..." Öldükten sonra terakki devam eder mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı sevaplar vardır ki, insan öldükten sonra da ölen kimsenin manevi makam ve derecesini artırır. Bu hususa şu hadis işaret etmektedir:

"İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat."(1)

Hadiste de ifade edildiği gibi, öldükten sonra manevi terakki bütün bütün bitip kaybolmuyor. Mesela, Risale-i Nur'un telif ve neşrinde azami ihlas ile gayret edip çalışanların amalleri elan terakkiye devam etmektedir. Çünkü milyonlarca insan Risale-i Nur'dan istifade edip onların amel defterlerine katkı sağlıyorlar. "Sebep olan işleyen gibidir." kaidesi de meselemize ışık tutmaktadır.

Marifet konusuna gelince, insan dünya hayatında gayba iman eder, öldüğünde ise inandığı şeyleri bizzat görerek yaşar ki, bu da bir terakki sayılır. Mesela semavata dünyada iman ederiz, ölünce ruhumuz o alemleri bizzat dolaşarak görür...

(1) bk. Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizi, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Yate06
Yani ölürken ilmen yakin mertebesinde marifet ile vefat eden kişi haşirde aynel yakin bir marifet ehli olarak dirilir mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Böyle etraflı bir tasvire fetva vermek bizi aşar. Ama Mümin günah cihetinden ölürken sevabı devam edebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...