Block title
Block content

"Nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller bilbedâhe, Kitab-ı Mübîn denilen irade ve evâmir-i tekvîniyenin defterini ve İmam-ı Mübîn denilen ilm-i İlâhînin bir divanı olan Levh-i Mahfuzu gösterir." İmam-ı Mübin ve Levh-i Mahfuz aynı mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir bina düşünelim. Bu binanın ilk merhalesi plan ve proje kısmıdır. Binanın bütün ayrıntıları ve keyfiyeti öncelikle bu plan ve programda tayin ve tespit edilir. Bu kısımda işleyen, sıfat  ilim, akıldır ve bundan hasıl olan tasarımdır. Binanın kalıbı ve gövdesinden çok, onun ilmi temeli esastır. İşte binanın bu kısım ve merhalesine İmam-ı Mübin diyoruz.

Kainat, -la teşbih- bu bina gibi, önce Allah’ın ilm-i ezelisinde plan ve proje olarak yer almış, sonra vücuda çıkacak olan bu kainat, bu plan ve program üzere hareket eder ve etmektedir. Onun çizdiği hattın dışına çıkamaz. İmam-ı Mübin, daha çok, kainatın mazi ve müstakbelini temsil eder, alemi şehadetten çok alemi gayba bakar. Bir ağacın çekirdeği ve kökleri İmam-ı Mübini andırır. Bunlara soyut kader nazarı ile bakabiliriz.

Kitab-ı Mübin ise, o bina ve kainatın plan ve program kısmının, yani İmam-ı Mübin kısmının hayata geçirilmesi, harici bir vücut verilmesinin adıdır. Burada Allah’ın kudret sıfatı hükmeder, iş görür. Kitab-ı Mübin ise, mazi ve müstakbelden ziyade, şimdiki hale bakar, alemi gaybdan çok alemi şehadeti temsil eder. Binanın İmam-ı Mübin kısmını mühendis tayin eder, yani plan olarak çizer. Binanın hayata geçirilmesi işini ise, işçi ve ustalar yapar. Burada mühendis ilim sıfatı, usta ise kudret sıfatıdır.

Özet olarak, İmam-ı Mübin kaderin bir ismi ve unvanıdır, eşyanın yol haritasını çizer. Kitab-ı Mübin ise, kaderde tayin ve tespit edilmiş mukadderatların eşyada infaz edilmesi ve hayata geçirilme işlemidir.

Levh-i Mahfuz, yani kader, Allah’ın ilminin bir unvanı, bir ifadesidir. Levh-i Mahfuz'da her şey istisnasız ve son hali ile yazılıdır. Burada bir değişiklik ve bozulma söz konusu değildir. Bu veçhesi ile Levh-i Mahfuz'a daire-i uluhiyet diyebiliriz. Yani mevcudatın ve mahlukatın Allah’ın ilmindeki manevi vücutlarıdır. Üstad'ın diğer ifadesi ile, vücud-u ilmileridir. Bu cihetle İmam-ı Mübin ile Levh-i Mahfuz aynı ve müteradiftir diyebiliriz.

Meyve ve çekirdekler kaderin somut birer örnekleridirler. Mesela bir incir ağacının bütün plan ve programı küçücük incir çekirdeğinin içinde yazılıdır. O çekirdek bir cihetle incir ağacının kaderi ve levh-i mahfuzudur. Çekirdeğin içinde ne varsa, o olur. Kainat da büyük bir ağaç gibidir, kader onun bir cihetle çekirdeği gibidir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...