Block title
Block content

"Meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulât kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecellîgâhın, rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'î ve yakindir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma cennet ve cehennemin vücutları ise, Onuncu ve Yirmi Sekizinci ve Yirmi Dokuzuncu Sözlerde gayet kat'î bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki: "

"Meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulât kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecellîgâhın, rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'î ve yakindir."(1) 

Dal ile meyve arasında nasıl kuvvetli bir bağ ve birbirini ispat eder bir münasebet varsa, Allah’ın isimleri ile cennet ve cehennem arasında da o nispette kuvvetli bir bağ ve birbirini gösterir bir münasebet vardır, denilmek isteniyor. Mesela Allah’ın Kerim ve Latif isimleri birer dal, cennet ise bu dalların meyvesi ve neticesi oluyor. Kahhar ve Celal isimleri de cehennemi netice veren dallar oluyor.

Netice-silsile, mahzen-mahsul, havuz-ırmakta da aynı mana ve mantık hükmediyor. Havuz ırmağa, ırmak da havuza nasıl işaret edip ispat ediyor ise, Allah’ın isimleri ırmak, cennet ve cehennem de bu ırmakların aktığı havuz oluyor...

Allah’ın rahmet ırmağı cenneti, kahır ırmağı da cehennemi teşekkül ettirmiş. Kainatta Allah’ın rahmet ve kahrına işaret eden sayısız delil ve işaretler, aynı zamanda ama zımni olarak cennet ve cehenneme de işaret ediyor denilmek isteniyor.

İnsan zihin ve tefekkür ile bu işaret ve delilleri takip ederse; netice, mahzen, havuz ve meyve niteliğinde olan cennet ve cehennemi bulabilir.

(1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...