“Mezkûr âyetin tabaka-i avama ait safhasının arkasında şöyle bir safha da vardır ki: Nur-u Muhammediye'den (asm) yaratılan madde-i aciniyeden, seyyarat ile şemsin o nurun macun ve hamurundan infisal ettirilmesine işarettir.” cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kainatı yaratmazdan evvel hiçbir şey yoktu, sadece Allah vardı. Allah ilk olarak Peygamber Efendimiz (asm)'in mübarek nurunu yarattı; bu nurdan da diğer mahlukatı yarattı. Bu, hadiste şu şekilde ifade ediliyor:

Sevgili Peygamberimiz (asm), "Allah'ın yarattığı şeylerin ilki benim ruhumdur."(1) buyurmuştur.

Yüce Allah daha sonra da o nurdan alemleri yarattı, bütün mükevvenatı da o nur ile donattı.

Yine bu konu ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor:

"Ben yaratılış bakımından peygamberlerin ilki olduğum halde, onların hepsinden sonra gönderildim."(2)

Üstad Hazretlerinin ifadesiyle:

"Eğer o âlem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi olur."(3)

Nasıl ağaç bir çekirdekten çıkıp, en sonunda yine meyvede tekrar çekirdek şeklinde toplanıyorsa; kainat ağacının ilk çekirdeği Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in nuru olduğu gibi, bu ağacın en mükemmel ve son meyvesi yine onun ibadet ve kulluğudur.

Evet, yukarıdaki hadislerde de ifade edildiği gibi, ilk yaratılan madde Peygamber Efendimiz (asm)'in nurudur ve bütün kevniyat ise bu nurdan icat edilmiştir. Bu noktadan Peygamber Efendimiz (asm)'in nuru kainat ağacına bir çekirdeklik vazifesini görmüş. Aynı kainat ağacının en mükemmel meyve ve neticesi yine Peygamber Efendimiz (asm)'in ubudiyeti ve kulluğu olmuştur.

Madde-i aciniyenin kelime anlamı, hamur gibi yoğrulmuş cisim demektir ki, Allah, Peygamber Efendimiz (asm)'in nurunu kainata ve kevniyata bir maya, bir öz, bir genetik şifre mesabesinde icat etmiş ve sonra bu öz ve şifreyi belli hikmet dalgaları şeklinde faslederek açmıştır. Çekirdeğin açılıp içinden ağacın çıkması gibi, aciniye denilen maddenin içinde de kainat ağacı çıkmıştır. Bu madde-i aciniyenin keyfiyet ve kemiyetinin ne olduğunu bilmemiz mümkün değildir.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye:1/7.
(2) bk. Deylemî, Firdevsu'l-Ahbâr bi Me'sûri'l-Hitâb, III, 331, h. no: 4883.
(3) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

lighted
“İkisi de birbirine bitişikti, sonra ayrı ettik” mânâsında olan كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا’nın ifadesine nazaran, manzume-i şemsiye ile arz, dest-i kudretin madde-i esîriyeden yoğurmuş olduğu bir hamur şeklinde imiş... Esîr maddesi yaratıldıktan sonra, Sâniin ilk icadlarının tecellîsine merkez olmuştur. Yani esîri halk ettikten sonra, cevâhir-i ferde kalb etmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif kısımdan, meskûn olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz, bunlardandır. İşaratü'l-İ'caz. Esir maddesi nur-u Muhammediden (a.s.m) yaratıldı mı? Veya ikisi aynı mıdır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Esir maddesi Nur-u Muhammediden yaratılan ilk maddedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...